5 változat megjelenítése

Gépírás

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető?
Célok
1. A helyes test- és kéztartás, billentyűzet, alap fogalmak (1 óra)
1.2 A billentyűzet
1.3 A kiegészítő billentyűk
1.4 A helyes tartás
2. Az fjdk karakterek, szóköz és az Enter tanulása (2-3 óra)
2.1 Gépelés
3. Az sl aé billentyűk (4-5 óra)
3.1 Gépelés
3.2 Kéztorna
4. Az asdfjklé gyakorlás, másolás (6-9 óra)
4.1 Gépelés
4.2 Másolási feladat
5. A gh billentyűk tanulása (10-11 óra)
5.1 Gépelés
6. Az asdfghjklé billentyűk gyakorlása (12-13 óra)
6.1 Gépelés
6.2 Másolás
7. Az ru billentyűk tanulása (14-15 óra)
7.1 Gépelés
7.2 Másolás
8. Az ei billentyűk tanulása (16-17 óra)
8.1 Gépelés
8.2 Másolás
9. A wo billentyűk tanulása (18-19 óra)
9.1 Gépelés
9.2 Másolás
10. Az qp billentyűk tanulása (20-21 óra)
10.1 Gépelés
10.2 Másolás
10.3 Kéztorna
11. Az eddig tanult billentyűk gyakorlása (22-23 óra)
11.1 Gépelés
11.2 Másolás
12. Az vm billentyűk tanulása (24-25 óra)
12.1 Gépelés
12.2 Másolás
13. Az c és a vessző billentyűk tanulása (26-27 óra)
13.1 Gépelés
13.2 Másolás
14. Az x és a pont billentyűk tanulása (28-29 óra)
14.1 Gépelés
14.2 Másolás
15. Az y és a kötőjel tanulása (30-31 óra)
15.1 Gépelés
15.2 Másolás
16. Komplett szavak gyakorlása az eddigi billentyűkkel (32-35 óra)
16.1 Gépelés
16.2 Másolás
17. A tz és bn billentyűk tanulása (36-37 óra)
17.1 Gépelés
17.2 Másolás
18. A áí billentyűk tanulása (38-39 óra)
18.1 Gépelés
18.2 Másolás
19. Az öü billentyűk tanulása (40-41 óra)
19.1 Gépelés
19.2 Másolás
20. Az óú billentyűk tanulása (42-43 óra)
20.1 Gépelés
20.2 Másolás
21. Az őű billentyűk tanulása (44-45 óra)
21.1 Gépelés
21.2 Másolás
22. A tzbnáíöüóúőű billentyűk gyakorlása (46-47 óra)
22.1 Gépelés
22.2 Másolás
22.3 Kéztorna
23. A Shift használata (48-49 óra)
23.1 Gépelés
23.2 Másolás
24. Numerikus billentyűk 0-9 (50-54 óra)
24.1 Gépelés
24.2 Másolás
25. Teljes mondatok gépelése (55-60 óra)
25.1 Gépelés
25.2 Másolás

Bevezető

A gépírás oktatása tíz ujjal vagy másként „vakongépelés” tanulása. A „vakongépelés” persze nem arra utal, hogy látásunknak híján vagyunk, bár a csökkent látóképességűek csak így képesek gépelni. Úgy tanulunk meg gépelni, hogy mind a tíz ujjunkat képesek vagyunk használni és közben vagy a képernyőt vagy egy papíralapú adatforrást nézzünk. Mióta tíz ujjal gépelek valamit leírni a számítógépen nem szenvedés, hanem öröm számomra. A modul GNU/Linux rendszereken telepíthető Tpgt programra épül. A másolási gyakorlatok azonban önállóan is felhasználhatók, egy szimpla szövegszerkesztő segítségével. Gépelés okató program használata nagyban megkönnyíti tanulásunkat. A program hanggal jelzi, ha rossz billentyűt ütöttünk. Nem enged tovább, a helyes billentyű leütéséig, segítve ezzel a helyes kontroll kialakítását, segít a hibák számolásában.

Célok

Amikor még csak írógép létezett, a gépelés a titkárnők és adminisztrátorok „privilégiuma” volt, és csak az ilyen munkakörök oktatása során volt tanagyag. Ma, amikor a számítógépes infrastruktúra használata olyan mértékben elterjedt (és csak terjed), hogy azok használata minden munkakörben szinte természetes, a gépírás kiemelkedett a titkárnők és az adminisztrátorok köréből. Minden munkahelyen ahol számítógépet használnak hatékonyabb, gyorsabb munkavégzés válik lehetővé, ha a munkaerő képes a tíz ujjas, „vakongépelésre”.

A tíz ujjal gépelés egyik előnye, hogy a gépelőnek nem kell a billentyűzetet figyelnie miközben gépel. A folyamat alatt a képernyőn ellenőrizheti mit és hova ír. A másik lehetőség a másolás lehetősége. Egy kézzel írott vagy nyomtatott papíralapú anyag lemásolásánál a gépíró a folyamat alatt a papíron tartja a szemét, ezzel lehetővé válik annak folyamatos olvasása. Ez a két előny valójában a kétfajta cél is amely hatékonnyá és gyorssá teszi munkánkat.

Nem célja ennek az oktató anyagnak olyan karakterek megtanítása amely túlmutat a számítógép felhasználói közönségén. Értem ez alatt például a programozókat. A programozóknak a számok, betűk és írásjelek megtanulása kevés, mivel minden programozási nyelv különleges karakterekkel sokaságával is írja le egy program működését. Olyanok mint: „ {} [ ] # | & = < > „ , stb. Az ilyen karakterek ritkán fordulnak elő felhasználói környezetben (matematikusok, stb. kivétel).

1. A helyes test- és kéztartás, billentyűzet, alap fogalmak (1 óra)

1.1 A billentyűzet

A tanulás során a billentyűzet három jól elkülöníthető részét fogjuk használni amelyet zöld, piros és kék színnel jelöltünk az Ábra 1-en. Pirossal a numerikus billentyűzet, kékkel az alfabetikus billentyűzet és zöldel határolva a kiegészítő billentyűzetet látjuk.

A mai számítógépen használatos billentyűzetkiosztást a régi írógépektől örököltük. A számítógépekhez csatlakoztatott billentyűzetek ennek kiegészített változatai. Az írógép billentyűzetének kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy olyan karakterek (betűk) kerüljenek egymás mellé melyeket a gépíró ritkán üt le egymás után. Erre azért volt szükség, mert az egymás mellett leütött billentyűk az írógépen összeakadhattak. Így alakult ki ez a ma is elterjedt kiosztás melyet egyszerűen csak „qwertz”-nek szokás emlegetni. Természetesen a számítógép esetében ez az összeakadás már nem valós probléma, így vannak olyan törekvések ahol olyan billentyűzetkiosztás kialakítására törekednek, ahol a gyakran gépelt betűk minél gyorsabb megtalálást célozzák. Ennek a törekvésnek jelenleg nincs gyakorlata, magam sem láttam még ilyen billentyűzetet.

A billentyűzeten a karaktereket többféleképpen is csoportosíthatjuk. Ilyen csoportosítással minden IT alapjairól tankönyvet író megpróbálkozik, de egységes fogalmakat azóta sem sikerült meghatározni. Ez részben annak is köszönhető, hogy a gyártók mindig hozzátesznek vagy elvesznek kicsit a klaviatúrákhoz. Így nem tehetünk mást mint meghatározzuk saját terminológiánkat melyet alkalmazni fogunk.

Gépírás01 Ábra 1

A szövegbe számokat, betűket és írásjeleket írunk. Ez lehet a csoportosítás egyik alapja:

Ezeken kívül vannak még kiegészítő billentyűk, amelyekkel törlünk, sort törünk, kis és nagy betűk között váltunk, vagy egy program különböző részeire, funkcióira hivatkozunk (Ctrl, Alt, stb). Vannak funkció billentyűk, amelyekhez egyedi tevékenységeket rendelnek egy programban. Vannak olyanok amelyek például egy szövegszerkesztőben a kurzor mozgatását, vagy az oldalak lapozását oldják meg. Vannak olyanok amelyek jobb oldalon ki vannak emelve (numerikus, stb) [lásd: Ábra 1]

Mi most csak az elsőnek említett alap numerikus, az alfabetikus és a kiegészítő billentyűkkel foglalkozunk, [lásd: Ábra 2]. Az egyszerűség kedvéért az írásjeleket is az alfabetikus billentyűzethez soroljuk (pont, vessző). Most eltekintünk attól, hogy a felkiáltó jel is egy lényeges írásjel, az mégis a numerikus billentyűzeten érhető el, egy váltó billentyű segítségével.

Gépírás02 Ábra2

Az alfabetikus billentyűzet az, amely tartalmazza betűkészletünket és a gépírás megtanulásának alapját. Három sorra oszthatjuk fel. Nemes egyszerűséggel egy középső, egy felső és egy alsó sorra.

A tíz ujjal való gépelés egyik lényeges eleme, hogy kiválasztunk néhány billentyűt amely felett tíz, ill. nyolc ujjunk (kis, gyűrűs, középső és mutató) állandóan „lebeg”, és ehhez viszonyítjuk a többi billentyű helyzetét. Ez célszerűen a középső soron található asdf és jklé billentyűk. Ezek lesznek az alap billentyűink. Mindig innen indulnak ujjaink és mindig ide térnek vissza. Tanulásunkat is ezekkel fogjuk kezdeni. A billentyűzetek f és j gombjainak felületén a könnyebb megtalálást segítése érdekében egy kisebb kiemelkedő „bütyök” is található.

A tanulás során megtanuljuk a középső sor alapbillentyűit, az után alapbillentyűk közötti (G és H) karakterek leütését, majd a felső és alsó sort. Könnyű dolgunk lesz az alapbillentyűk tanulásával, míg az első nehezebb mozzanat a „G” és „H” tanulásával jön, mivel ekkor először ujjainknak el kell hagyniuk az alapbillentyűket (asdf jklé). Minden gépírást okató programot úgy szoktak szervezni, hogy az éppen leütött billentyűt kiírja számunkra a képernyőre. A programnak ezt a lehetőségét használjuk arra, hogy egy új billentyű tanulása során soha ne keressük szemünkkel az új billentyűt, inkább üssünk le több más billentyűt „vakon” (nem nézve a klaviatúrát) annak megtalálása érdekében. Ez a fajta módszer annyira fontos, hogy itt kiemelem: SOHA NE NÉZZÜK A BILLENTYŰZETET! Ha így dolgozunk megtanulunk az ujjainkkal érzékelni a szemünk helyett.

1.2 A kiegészítő billentyűk

A kiegészítő billentyűzet részeit az Ábra 3 szemlélteti. A szavak között szóközöket helyezünk. Ezt a szóköz billentyű leütésével érjük el. Az Enter billentyű esete nem egyszerű. WYSIWYG szövegszerkesztők esetén a sorok végén nem használjuk az Entert, más esetekben és bekezdések végen viszont igen (Lásd szövegszerkesztés modul). Shift billentyű (magyarul Sift) segítségével érhetjük a betűk nagybetűs alakját, ill. a numerikus soron a kiegészítő karaktereket. Ehhez hasonló feladatokat lát el az AltGr billentyű. A tabulátorral 8 helyközt (beállítástól függően más is lehet) tehetünk a szövegbe (WYSIWYG szerkesztőknél ezek valójában nem szóközök, hanem nyolc karakter helyett tároló önálló egység). A CapsLock billentyűt használjuk a nagybetűs és kis betűs írásmód között váltásra. Míg a Shiftet nyomva tartva írhatunk be egy nagybetűt, addig a CapsLock billentyűt egyszer megnyomva csak nagybetűvel írunk (A CapsLock a numerikus billentyűzetre hatástalan).

Gépírás03 Ábra 3

Az Ábra 4 a kezek „felosztását” láthatjuk a leütött billentyűk tekintetében. Függőleges irányú pontozás a billentyűzetet két felé osztja. Az egyes ujjak a következő billentyűket ütik le:

Bal kézJobb kéz
mutató ujj: f r v g t b 4 5mutató ujj: j u m h z n 6 7
középső ujj: d e c 3középső ujj: k i , 8
gyűrűsujj: s w x 2gyűrűsujj: l o . 9
kisujj: a q 1 í y 0kisujj: é p - ö ü ó á ő ű
hüvelykujj: szóköz

Egy leckét ismételjünk lehetőleg addig amíg a tévesztések száma nagyon kicsi lesz. Ideális esetben minden nap gyakoroljunk egy órát. Így több hét után képesek leszünk folyószöveget gépelni „vakon”. Ekkor ez még fárasztó mert állandó koncentráció igényel. Ekkor azonban már nincs más hátra, mint használjuk megszerzett tudásunkat munkánk során, és egy idő után a nehéz koncentráció magától eltűnik, a gépelés pedig örömöt okoz majd számunkra, amint érezzük kezünket a billentyűzeten zongorázni.

Gépírás04 Ábra 4

1.3 A helyes tartás

A helyes tartás a természetes tartás. Ehhez szükséges a megfelelő magasságú asztal és az ideális magasságra beállított szék. A széket olyan magasra kell állítanunk, hogy combunk vízszintesen helyezkedjen el, lábszáraink függőlegesek legyenek és teletalppal legyenek a földön. Az asztalnak olyan magasan kell lennie, hogy kezünk a billentyűzetet éppen érintse. Az alkar vízszintes, a felkar függőleges. Az ujjak kézközéptől számított 3 ujjperceinek merőlegesen kell állniuk a billentyűzetre. A hüvelykujjak a szóköz billentyűt könnyedén érintik. A vállak legyenek leengedve, a derekunk érintse a háttámlát. Könyökünk lazán érintse az oldalunkat.

A továbbiakban gépeléstoktató programmal gyakorlunk. Ezt részt mindig „Gépelés” címszóval vezetjük be. A 6 órától felváltva használjuk a gépelés oktató programot amelyet és papíralapú forrásból másolunk. Ez utóbbi részt „Másolás” címszóval vezetjük be. Ezen kívül lesz még kéztorna is amely segít karbantartani a gépeléshez nem szokott ujjakat. Címszava „Kéztorna". A gépeléstoktató programhoz Tpgt nevű programot fogjuk használni, amely GNU GPL terjesztésű, ennek megfelelően letölthető a weblapjáról: http://tgpt.szit.hu

2. Az fjdk karakterek, szóköz és az Enter tanulása (2-3 óra)

2.1 Gépelés

Indítsuk el a Tpgt nevű programot egy terminál ablakban a tpgt szót begépelve, ha az fel van telepítve. Ha nincs menjünk a http://tpgt.szit.hu oldalra, töltsük le és telepítsük. Indulás után a főmenübe jutunk, [Ábra 6.]

Ábra 6Gépírás06Gépírás05Ábra 5

Válasszuk a Leckék menüpontot, majd Leckék menüben válasszuk a „Kezdő” menüpontot [lásd: Ábra 5]. A kezdő leckék 14 részből állnak a Tpgtben [lásd: Ábra 7]. Értelem szerűen válasszuk az „Lecke 1” menüpontot.

Gépírás07 Ábra 7

Az első lecke az f és a j billentyű gyakorlásával kezdődik, [lásd: Ábra 8]. Ügyelve a helyes tartásra, helyezzük kezeinket az alapbillentyűkre. Nyomjuk le a képernyőn látható sorban az f a szóköz, j a végén pedig az Enter billentyűket. Az újabb elénk táruló sort ugyanígy csináljuk végig amíg a lecke végére nem érünk. Ne nézzük a billentyűzetet. Nézzünk a képernyőre. Menjünk a következő leckére ahol a d és k betűket tudjuk megtanulni, [lásd: Ábra 9.]

Gépírás08 Ábra 8

Gépírás09 Ábra 9

Ügyeljünk arra, hogy hiba nélkül dolgozzunk. Ismételjük a két leckét többször. A Tpgt egyik előnye, hogy leckéi könnyen átírhatók, lecserélhetők. A program dokumentációjában találunk hozzá segítséget.

3.Az sl aé billentyűk (4-5 óra)

3.1 Gépelés

A Tpgt program „Lecke 3” és „Lecke 4” részével folytatjuk. A „Lecke 3” sl karaktereket oktatja. A s billentyűt a bal kéz gyűrűsujjával, az l billentyűt a jobb kéz gyűrűsujjával ütjük. A „Lecke 4”-ben az aé billentyűket tanuljuk. Az a betűt a bal kéz kisujjával az é betűt a jobb kéz kisujjával ütjük. Ügyeljünk a helyes test és kéztartásra. Ne nézzük a billentyűzetet, csak a képernyőt!

3.2 Kéztorna

Kiindulásként az ujjaink egyenesek. Szorítsuk össze ujjainkat amennyire csak tudjuk kb. 1 másodpercig, majd feszítsük teljesen szét. Ismételjük el 10-szer.

4. Az asdfjklé gyakorlás, másolás (6-9 óra)

4.1 Gépelés

Gyakoroljunk a Tpgt program „Lecke 1”, „Lecke 2”, „Lecke 3” és „Lecke 4” részeit, az utóbbi kettőre nagyobb hangsúlyt helyezve. Ne nézzük a billentyűzetet, csak a képernyőt!

4.2 Másolási feladat

Indítsunk egy szövegszerkesztőt majd másoljuk le a következő karaktereket (Ha ezt a dokumentumot elektronikusan olvassa, ajánlott kinyomtatni). Tegyük magunk mellé a szöveget, helyezzük ujjainkat az alapbillentyűkre, majd kezdjük el úgy gépelni, hogy csak a papírt nézzük és nem nézünk sem a billentyűzetre, sem a monitorra.

fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj
fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj
fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj
fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj
fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj

akad akad félj félj akad akad félj félj akad akad félj félj
akad akad félj félj akad akad félj félj akad akad félj félj
akad akad félj félj akad akad félj félj akad akad félj félj
akad akad félj félj akad akad félj félj akad akad félj félj
akad akad félj félj akad akad félj félj akad akad félj félj

salakkal salakkal sasfélék sasfélék salakkal salakkal sasfélék
salakkal salakkal sasfélék sasfélék salakkal salakkal sasfélék
salakkal salakkal sasfélék sasfélék salakkal salakkal sasfélék
salakkal salakkal sasfélék sasfélék salakkal salakkal sasfélék
salakkal salakkal sasfélék sasfélék salakkal salakkal sasfélék

késés késés dajka dajka késés késés dajka dajka késés késés
késés késés dajka dajka késés késés dajka dajka késés késés
késés késés dajka dajka késés késés dajka dajka késés késés
késés késés dajka dajka késés késés dajka dajka késés késés
késés késés dajka dajka késés késés dajka dajka késés késés

5. A gh billentyűk tanulása (10-11 óra)

5.1 Gépelés

A Tpgt program „Lecke 5” részével dolgozunk. Először visszük mutató ujjunkat más billentyűzetre. Ügyeljünk arra, hogy a g és h billentyűk lenyomása után soha ne maradjon ott az ujjunk! Mindig vigyük vissza azokat f és j billentyűkre. A többi ujjunk pedig lehetőleg egyáltalán ne mozduljon. A g billentyűt a bal kéz mutató ujja üti, a h billentyűt a jobb kéz mutató ujja.

6. Az asdfghjklé billentyűk gyakorlása (12-13 óra)

6.1 Gépelés

Ismételjük a Tpgt „Lecke 1” -től „Lecke 5”-ig minden részt. Ügyeljünk a helyes test és kéztartásra, és ne nézzük a billentyűzetet.

6.2 Másolás

Egy szövegszerkesztőbe másoljuk be az alábbi szöveget. Ne nézzük se a billentyűzetet, se a monitort!

hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa
hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa
hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa
hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa
hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa

dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha
dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha
dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha
dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha
dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha

gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas
gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas
gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas
gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas
gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas

7. Az ru billentyűk tanulása (14-15 óra)

7.1 Gépelés

A gyakorlást még mindig a mutató ujjal folytatjuk. Használjuk ehhez a Tpgt program „Lecke 6” részét. A r billentyűt a bal, a u billentyűt a jobb mutató ujjal ütjük. Ügyeljünk a helyes tartásra.

7.2 Másolás

Másoljuk az alábbi szavakat egy szövegszerkesztőbe. Ne nézzük sem a billentyűzetet és a monitort sem!

radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar
radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar
radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar
radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar
radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar

juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas
juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas
juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas
juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas
juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas

réka réka uras uras réka réka uras uras réka réka uras uras
réka réka uras uras réka réka uras uras réka réka uras uras
réka réka uras uras réka réka uras uras réka réka uras uras
réka réka uras uras réka réka uras uras réka réka uras uras
réka réka uras uras réka réka uras uras réka réka uras uras

8. Az ei billentyűk tanulása (16-17 óra)

8.1 Gépelés

A Tpgt program „Lecke 7” része következik. Az e billentyűt a bal, a i billentyűt a jobb középső ujjal ütjük. Ügyeljünk a helyes tartásra. Az ujjakat mindig vigyük vissza az alap billentyűkre!

8.2 Másolás

Másoljuk az alábbi szavakat egy szövegszerkesztőbe. Ne nézzük sem a billentyűzetet és a monitort sem!

rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg
rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg
rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg
rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg
rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg

érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga
érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga
érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga
érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga
érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga

deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal
deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal
deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal
deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal
deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal

9. A wo billentyűk tanulása (18-19 óra)

9.1 Gépelés

A Tpgt program „Lecke 8” része következik. Az w billentyűt a bal, a o billentyűt a jobb gyűrűsujjal ütjük. Ügyeljünk a helyes tartásra. Az ujjakat mindig vigyük vissza az alap billentyűkre!

9.2Másolás

Másoljuk az alábbi szavakat egy szövegszerkesztőbe. Ne nézzük sem a billentyűzetet és a monitort sem!

kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél
kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél
kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél
kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél
kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél

wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi
wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi
wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi
wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi
wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi

steward steward koros koros steward steward koros koros steward steward koros koros
steward steward koros koros steward steward koros koros steward steward koros koros
steward steward koros koros steward steward koros koros steward steward koros koros
steward steward koros koros steward steward koros koros steward steward koros koros
steward steward koros koros steward steward koros koros steward steward koros koros

Rá hivatkozók: https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjAC&url=https://www.lpivizsga.hu/wiki?action=browse;diff=2;id=G%C3%A9p%C3%ADr%C3%A1s&ei=_f_DU5LmC6PNygPymIDYBg&usg=AFQjCNEzrptVOSS2JTtfk-roOwZ8O-RHNA&bvm=bv.70810081,d.bGQ http://api.xdirectx.com/x1.php?dc=1&cid=cfa0860e83a4c3a763a7e62d825349f7&kws=[{"kw":"g%C3%A9p%C3%ADr%C3%A1s%20tanul%C3%A1sa","type":"constant"}]&src=http://static.flipora.com/enhancedsearch_v.html?q=g%C3%A9p%C3%ADr%C3%A1s+tanul%C3%A1sa&cx=partner-pub-6808396145675874%3Avtssz0r1w2c&cof=FORID%3A10&ie=utf8&oe=utf8&u=567789646&h=&t=7.417&gads=true&twoPanel=&numads=10&source=ihome&gl=hu&startTime=1405700992564&ref_type=ihome-no-query&src_type=tg&tv=7.417&ddc=0&mode=1&tyt=13&adstyle=.ddc-ads{ font-family:arial,sans-serif; } .ddc-title{ font-size:16px; color: #0000CC; } .ddc-description{ font-size: 13px; padding: 3px 0 1px 0; } .ddc-visible-url { padding-bottom: 8px; }&n=10&imp_p=http://getfeed.infoaxe.com/ddc_impression.jsp?q=###kw###&numads=###adserved###&gl=hu&u=567789646&algo=10&pn=1&sl=1&mr=1 http://gepiras.tlap.hu/gyakorlo-szovegek/ http://gepiras.tlap.hu/